Główne przyczyny obecnego kryzysu gospodarczego
Nasz świat znajduje się teraz w ogromnym kryzysie ekonomicznym. Chociaż ciężko porównywać aktualną sytuację do tej, która miała miejsce przed wojną, to jednakże tak czy siak problem jest ogromny. Jakie są zatem najważniejsze przyczyny aż tak dużego kryzysu ekonomicznego? Naturalnie kryzysy nie są nowym zjawiskiem, lecz wszystko ma własną przyczynę. Czyli tak naprawdę źródło obecnego kryzysu mieści się w Stanach Zjednoczonych. Przecież to w tym kraju banki operowały wielkimi pieniędzmi, bez żadnej kontroli odpowiednich instytucji. Banki w istocie nie są zwykłymi przedsiębiorstwami, więc powinny być bardzo mocno kontrolowane – zabrakło tego.
Tak naprawdę liberalizacja branży bankowej zaczęła się za prezydentury Reagana – zapewne najwybitniejszego prezydenta USA. Krok po kroku wielkie banki miały coraz więcej swobody, miały możliwość udzielać kredytów takim osobom, które w istocie nawet nie powinny być wpuszczone do banku. Później Bill Clinton wprowadził tę ustawę, która sprawiła, że typowe banki dostały nieograniczoną możliwość działania. Czyli tradycyjne banki złączyły się z bankami komercyjnymi – to nieodpowiednie połączenie, bo banki powinny być pewne. Czy banki szwajcarskie byłyby tak powszechnie szanowane, gdyby tak bardzo ryzykowały? Oczywiście nieodpowiednia polityka władz Stanów Zjednoczonych to nie wszystko. Najważniejsza jest po prostu typowa ludzka chciwość.

Comments are closed.