W jaki sposób może zostać wykonana wycena firmy

Wycena firmy – w jakich celach się ją robi
Firmy podczas swojego funkcjonowania niekiedy potrzebują przeprowadzić wycen swojej wartości. Może to być spowodowane rozmaitymi sytuacjami, i w zależności od istniejących potrzeb jest też dobierany sposób wykonania całościowej wyceny, do popularnych metod należą porównawcza, majątkowa i dochodowa. Często prosić o nią będą banki, jeżeli taki podmiot składa wniosek o jakąś formę dofinansowania w formie linii debetowej albo kredytu. W oparciu o taką wycenę szacowane jest ryzyko i podejmuje się decyzję o tym, czy wniosek będzie zaakceptowany, czy jednak odrzucony. Następną sytuacją, w jakie przeważnie będzie potrzebna wycena przedsiębiorstw, jest zakup lub sprzedaż. Obie strony transakcji będą wtedy zainteresowane otrzymaniem tej informacji, gdyż wówczas prościej jest im osiągnąć kompromis w negocjacjach. Ale o wycenę zapewne firma poproszona zostanie także wtedy, gdy planować będzie swój podział albo emisję pakietu akcji, przy postępowaniu arbitrażowym, i jeszcze w wielu innych sytuacjach.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.